Stakeholder Learning Platform

Registrovanjem na EcoStack platformu za učenje dobijate pristup svim digitalnim materijalima i datotekama na repozitorijumu (Alfresco), kao i pristup platformi za komunikaciju (Mattermost). Pristupanjem dobijate mogućnost razmjene saznanja i informacija i mogućnost saradnje sa drugim učesnicima na EcoStack projektu.

Nakon registracije, putem e-pošte ćete dobiti uputstva kako da pristupite slijedećim alatima na mreži:
1) 1) EcoStack repozitorijum resursa koji se nalazi na Alfresco platformi i služi za razmjenu i čuvanje digitalnih dokumenata;
2) 2) EcoStack platforma za komunikaciju koja se nalazi na Mattermost platformi i služi za komunikaciju između učesnika.