Stakeholder Learning Platform

ReРегистрацията в платформата за обучение EcoStack ще Ви позволи да имате достъп до специален онлайн център за ресурси и платформа за съобщения на проекта EcoStack. Присъединяването към тази платформа ще Ви позволи да обменяте знания и възгледи и да си сътрудничите с ключови хора, свързани с проекта.

След подаване на Вашата регистрация ще получите по имейл подробности за това как да осъществите достъп до два онлайн инструмента:
1) EcoStack Resource Hub, включена в платформата Alfresco за съхранение и обмен на документи;
2) Платформа за съобщения EcoStack, включена в платформата Mattermost за съобщения, която дава възможност за екипно сътрудничество, дискусии и обмен на знания.