Stakeholder Learning Platform

Registrovanjem na EcoStack platformu za učenje dobijate pristup svim digitalnim materijalima i datotekama na repozitorijumu (Alfresco), kao i pristup platformi za komunikaciju (Mattermost). Pristupanjem dobijate mogućnost razmene saznanja i informacija i mogućnost saradnje sa drugim učesnicima na EkoStack projektu. 

Nakon registracije, putem e-pošte ćete dobiti uputstva kako da pristupite sledećim alatima na mreži:
1) EcoStack repozitorijum resursa koji se nalazi na Alfresco patformi i služi za razmenu i čuvanje digitalnih dokumenata;
2) EcoStack platforma za komunikaciju koja se nalazi na Mattermost platformi i služi za komunikaciju između učesnika.