Stakeholder Learning Platform

När du registrerar dig på plattformen för Edcostack så kommer du få möjlighet till utbyte av kunskaper och synpunkter med nyckelpersoner i EcoStack projektet.

Efter din registrering kommer du förses med information om hur du använder två verktyg online:
1) EcoStack Resurs Plattform som finns tilljänglig på Alfrescos sida för förvaring och utbyte av dokument;
2) EcoStack meddelande plattform som finns tillgänglig på Mattermosts sida för möjlighet till samarbeten, diskussioner och utbyte av kunskap.